ThS.BS. Lê Thu Ba
 
 
 
 
 
Chuyên khoa

- Hô hấp

- Y học giấc ngủ

Đơn vị công tác

Bác sĩ điều trị Trung tâm Hô Hấp- BV Bạch Mai

Lý lịch khoa học
Câu chuyện chuyên gia
Xem thêm
Bản quyền © 2024 Bác sĩ giấc ngủ