PGS. TS. Phan Thu Phương
 
 
 
 
 
Chuyên khoa

- Hô hấp

- Y học giấc ngủ

Đơn vị công tác

- Giám đốc Trung tâm Hô hấp- Bệnh viện Bạch Mai
- Phó trưởng Bộ môn Nội tổng hợp, Đại học Y Hà Nội.

Lý lịch khoa học
Câu chuyện chuyên gia
Xem thêm
Bản quyền © 2024 Bác sĩ giấc ngủ