Khi được chỉ định sử dụng máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) để điều trị ngưng thở khi ngủ, nhiều trường hợp phải tiến hành một một nghiên cứu để định chuẩn áp lực máy CPAP (CPAP Titration Sleep Study) cho phù hợp với người dùng. Vậy một nghiên cứu định chuẩn áp lực là gì và được tiến hành như thế nào?
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng máy CPAP để điều trị các chứng ngưng thở mang lại đồng thời nhiều lợi ích cũng như cả những tác dụng phụ.
Máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) là một thiết bị đầu giường, cung áp một áp lực đường thở dương, được sử dụng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) và một số vấn đề hô hấp khác.
Bản quyền © 2024 Bác sĩ giấc ngủ